Communicatie kan altijd beter. Dat geldt ook voor onze communicatie. Het speerpunt voor de komende periode is het verbeteren van communicatie met ouders. Om een beginsituatie vast te stellen zetten we eerst een poll uit op maandag 28 oktober. U kunt hierin kort aangeven wat u goed vindt en welke aspecten van communicatie u voor verbetering vatbaar vindt. U heeft tot woensdag te reageren op de poll. We hopen en gaan uit van een grote respons. Hoe beter de communicatie tussen ouders en school en andersom, des te beter is het voor de ontwikkeling van uw kind(eren).