• Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht
  • Lijn Dewingerd Onder Blauw
  • Lijn Dewingerd Onder Oranje
  • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

ICT

 

Wij beschouwen ICT als een middel om goed onderwijs te geven. Voor het team betekent dit een doelmatig gebruik en goede inzet van programma’s, zoals bijvoorbeeld Parnassys  (leerlingvolgsysteem) en het gebruik van Sharepoint. Dit laatste is een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen de school en de Stichting. 

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt gestimuleerd doordat de leerkrachten de software optimaal gebruiken, om ook op deze manier het beste uit de leerlingen te halen. De leerkracht is de samensteller van een optimale digitale leeromgeving, waarmee ook kan worden verrijkt en geremedieerd. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met het digikeuzebord, hét digitale alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord. De leerlingen kiezen via een online programma op het digibord waar ze willen spelen en leren. Ook maken de leerlingen in de kleutergroepen kennis met verschillende educatieve apps op een tablet of chromebook. In de groepen 3 en 4 leren de leerlingen werken met de chromebook en wordt deze incidenteel ingezet bij de taal- en rekenlessen.

Vanaf groep 5 werken onze leerlingen structureel met een eigen chromebook. Na de instructie van de leerkracht maken de leerlingen bijvoorbeeld voor het rekenen de opdrachten van de verwerkingssoftware Wereld In Getallen en de digitale opdrachten van Engels.

Voor de leerlingen is deze manier van werken aantrekkelijker en krijgen ze gelijk feedback. De leerkracht heeft tijdens de les al zicht op het werk van de leerlingen. Na afloop van de les kan hij zien wat de leerlingen in deze les goed of fout hebben gedaan. De leerkracht kan hier dan rekening mee houden in het ontwerp van de volgende les. 

Onze leerlingen werken maximaal 2 uur per dag op het chromebook. Meer vinden we niet gewenst. De leerlingen tekenen in groep 5 het internetprotocol. Hier staan afspraken in die de kinderen maken met hun juf of meester over een gepast gebruik van het internet. Als extra veiligheidsmiddel maken we gebruik van Netop Vision. Dit is een programma waarmee de leerkracht met één druk op de knop ziet waar alle leerlingen mee bezig zijn. 

Op De Wingerd maken we graag gebruik van traditionele werkwijzen (bijv. een goede instructie) in combinatie met moderne technologie. 

  • Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht