Wij zijn een open christelijke school. Iedereen is welkom bij ons.

Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit de Bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de Bijbel als een grote inspiratiebron.

Wat zijn onze sterke punten?

• We zijn een veilige school

Leerlingen vertellen ons dat er op onze school weinig wordt gepest.

• We zijn een warme school

Er is een grote betrokkenheid met leerlingen en ouders en binnen het team.

• We verzorgen goed onderwijs

We besteden veel tijd en aandacht aan de kernvakken en geven de leerlingen passend

onderwijs, een stevige basis waar ze de rest van hun leven op verder kunnen bouwen.

• We stimuleren het ontwikkelen van talenten

Onze leerlingen zijn getalenteerd op allerlei gebieden. Wij stimuleren de ontwikkeling van dat talent door workshops aan te bieden op het gebied van sport, cultuur, natuur, wetenschap en techniek.

• We leren van elkaar en met elkaar

Dit geldt voor kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Overal wordt er samengewerkt en kennis gedeeld. We zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt en betere oplossingen bedenkt dan alleen.