• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

KiVa


KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’


Wetenschappelijk bewezen
KiVa is het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa

 • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Neem ook een kijkje op de website van KiVa 

 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht