Onze school is gebouwd in 1920. Er waren toen drie klassen met 50 leerlingen. Na diverse uitbreidingen en verbouwingen is ‘De Wingerd’ geworden tot wat ze nu is: een bijna historisch pand met kleurige lokalen en modern ingericht met instructietafels en computers. Op de bovenverdieping van onze school is een schoolbibliotheek. Op de school liggen ongeveer 50 zonnepanelen. Op deze manier dragen we een steentje bij aan de duurzaamheid.

Faciliteiten

De school heeft negen lokalen en een speellokaal voor de onderbouw. Op de zolder van de school beschikken we over een ruimte voor de remedial teacher en de intern begeleider. De school heeft jaarlijks gemiddeld 230 leerlingen. Er zijn twee ruime, leuk ingerichte speelplaatsen voor de onder- en bovenbouw. Ook is er naast de school een grasveld dat gebruikt wordt als speelveld voor de hoogste groepen en als gymveld in de zomer.

Klaar-overs

Het schoolgebouw is gelegen aan de H.W. Iordensweg. Deze weg is erg druk en daarom hebben wij een uitstekende regeling met ‘klaar-overs’, die een kwartier voor en na schooltijd uw kind veilig overzetten. We vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind(eren) veilig over te laten steken. U kunt u hiervoor opgeven via de ouderhulplijst of bij de klaarovercoördinator van de school: Saskia Huisman