Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school) en toetst het beleid dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is het platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan. Het is een wettelijke verplichting om dit als school goed geregeld te hebben. Onze gesprekspartner hierin is de directeur, Arjan Wierenga.

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Er kan ook een lid van de Oudercommissie bij onze vergaderingen aansluiten maar dit is afhankelijk van de agenda. U kunt zowel bij de ouders als bij de personeelsleden terecht met vragen en/of opmerkingen in het belang van u of uw kind.

Leden van de MR zijn:

  • René Pladdet (voorzitter, GMR-lid en vertegenwoordiging ouders)
  • Saskia Huisman (vertegenwoordiging ouders)
  • Alice Bourgondien (vertegenwoordiging ouders)
  • Alinde Switters(GMR-lid en vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Ellen de Jonge (secretaris en vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Daniëlle Bastiaansen (vertegenwoordiging leerkrachten)

MR-vergaderingen

De MR vergadert eens per 6 weken waarbij de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. De vergaderingen staan genoteerd op de jaarkalender en zijn openbaar voor ouders en teamleden.

Het mailadres van de medezeggenschapsraad is: CBSdeWingerdMR@pcbovoorst.nl