Samen het beste uit jezelf halen

 

Missie ‘De Wingerd’
Op basisschool De Wingerd werkt een zeer enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet om het beste uit mensen te halen. Dit doen we door samen te werken met andere teamleden, met de leerlingen en met de ouders. Maar ook door gebruik te maken van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. We willen onze leerlingen cognitief, sociaal, emotioneel en creatief ontwikkelen.


Missiestatement: ‘
samen het beste uit jezelf halen’

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen, hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school. 


Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: 

enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, 

relatie én inspiratie.

Visie
Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij onder andere door verhalen, waaronder die uit de bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de bijbel als een grote inspiratiebron.

Op cbs De Wingerd bieden we een veilige omgeving. In een sfeer van vertrouwen werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit hen én onszelf te halen. Om die veiligheid te bieden hebben we onder andere schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode ‘Leefstijl’. Om vertrouwen te krijgen, geven we vertrouwen. Dit uit zich in het modelgedrag van alle teamleden. We laten zien en horen dat we te vertrouwen zijn.

Op De Wingerd ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen. Zij kunnen kennismaken met verschillende interessegebieden via een zeer divers aanbod van workshops. Op deze manier vergroten we de ontplooiingskansen van onze leerlingen.

We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen, waarbij we ons richten op persoonlijk leren. Dit gaat uit van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat rekening houdt met verschillende manieren waarop leerlingen het best presteren, op de individuele behoefte, interesse en aanleg.

ICT speelt hier een belangrijke rol in. Op onze school gaan we uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen en teamleden. Gezamenlijk stellen we groepsdoelen vast. In de toekomst willen we gaan werken met individuele leerdoelen van onze leerlingen. Uitdaging is hierbij een sleutelwoord. Hier hoort ook het (digitaal) portfolio bij. Leerlingen verzamelen leerervaringen en vertellen hun verhaal hierbij.

Op onze school werken we gericht aan het verder ontwikkelen van de instructievaardigheden van de teamleden. Leren met en van elkaar staat hierin centraal. We geven en ontvangen feedback op onze lessen. Onderling, maar ook van de reken- en taalcoördinator, de intern begeleidster en de directeur. We gaan uit van een leven lang leren.