• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Oudercommissie

 

De oudercommissie (OC) is een klankbordgroep van ouders. De OC bestaat uit een aantal ouders, waarbij we streven naar spreiding van ouders met kinderen uit alle 8 groepen. Op dit moment bestaat de OC uit 4 ouders.

De OC bespreekt wat er leeft onder de ouders, stelt vragen, denkt mee en adviseert (gevraagd of ongevraagd) de school. Ook incasseert en beheert de OC de ouderbijdragen en ziet toe op een juiste besteding hiervan. De OC functioneert zelfstandig en schuift – waar mogelijk en waar zinvol – aan bij MR-vergaderingen. 

De OC vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. De directeur is hier deels bij aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders/verzorgers toegankelijk en worden op school gehouden. Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over: de financiële voortgang, lopende of nieuwe punten die zijn ingebracht door leden of ons bereikt hebben via ouders, de MR, de directie, kinderen of leerkrachten.

De OC-leden zijn:

 • Klaas Friso
 • Tamara Kamphuis
 • Marleen Hendriksen
 • Arjan de Valk 
 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht