Ouders zijn erg belangrijk binnen onze school. Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de prestaties én het welbevinden van onze leerlingen. Het versterkt de opvoedende kracht. Binnen de driehoek kind – ouder – school staat het kind centraal, waarbij wederzijdse afhankelijkheid een grote rol speelt.

Wij mogen al vele jaren op de hulp van enthousiaste ouders rekenen. Zonder ouderhulp kunnen wij vele activiteiten niet organiseren. Er zijn ouders die helpen bij het organiseren van de talentochtenden, zich inzetbaar stellen als klassenouder, de aankleding van de school verzorgen, de tuin de nodige aandacht geven, actief zijn binnen de MR, OC of OSA, de schoolbibliotheek op orde houden, helpen bij de vieringen van de feestdagen, helpen bij de luizencontrole, zich inzetten bij schoonmaakavonden. Hier zijn we erg blij mee!