• Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht
  • Lijn Dewingerd Onder Blauw
  • Lijn Dewingerd Onder Oranje
  • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Parnassys ouderportaal

 

We willen op De Wingerd graag open en transparant zijn over ons handelen en werken met uw kinderen. U heeft dan ook recht op inzage in de gegevens over uw kind. Op onze school werken wij met Parnassys. Dit is ons administratie- en leerlingvolgsysteem.

Alle belangrijke zaken worden binnen Parnassys vastgelegd. U kunt daarbij denken aan de persoonsgegevens, (toets)resultaten, en absenties van uw kind(eren). Parnassys heeft ook een ouderportaal. In het ouderportaal kunt u op elk gewenst moment de vorderingen van uw kind inzien. Vanaf groep 3 krijgen ouders een inlogcode via de mail toegestuurd.

De groepen 1 en 2 gebruiken naast Parnassys een ander programma om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden. Dit programma is niet gelinkt aan Parnassys. Voor de ouders van de groepen 1 en 2 is er dan ook weinig zichtbaar in het ouder­portaal. Dit is de reden dat we ervoor gekozen hebben om het ouderportaal vanaf groep 3 open te stellen.

Log in bij Parnassys

  • Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht