Verrijkingsaanbod

Meer- en/of hoogbegaafde leerlingen verwerken de leerstof sneller dan de andere leerlingen. De vrijgekomen tijd wordt binnen de groep ingevuld met verrijkend en verbredend werk voor deze leerlingen. Dit werk komt vaak uit de methode maar kan ook komen uit Acadin.

Acadin is een digitale omgeving met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen.

Er is ook gelegenheid voor meer- of hoogbegaafde kinderen om, onder leiding van de meer-en hoogbegaafdenspecialist, les te krijgen in een aparte groep. We hebben een interne procedure om meer- of hoogbegaafdheid te signaleren. Als ouder krijgt u hier bericht van de leerkracht over. Komt dit uit de procedure naar voren, dan wordt uw kind in De Magneet geplaatst.

Juf Maaike Stigter, onze meer- en hoogbegaafdenspecialist, leidt de Magneet, waarbij kinderen een uur per week werken aan leerstof die past bij hun ontwikkelingsniveau: bijvoorbeeld extra taal, ingewikkelde rekenopdrachten, filosofie, kunst, raadsels, etc.

Mocht het verrijkingsaanbod in de eigen groep plus het verrijkingsaanbod van De Magneet niet toereikend zijn, dan kan hij/ zij ook een plek krijgen in de bovenschoolse plusgroep van de Stichting PCBO Voorst. De bovenschoolse plusgroep wordt begeleid door een ECHA – Specialist in Gifted Education met ruime ervaring, Anita Wuestman.