• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Persoonlijke begeleiding

Op onze school geven we onze leerlingen persoonlijke en passende begeleiding. Dit bevordert het leren van onze leerlingen en stimuleert de relatie tussen leerkrachten en leerlingen


Startgesprekken

Na de zomervakantie starten we met startgesprekkenin de groepen 3 t/m 8. Dit is een (verplicht) gesprek aan het begin van het cursusjaar waarin u als ouder over uw kind kunt vertellen aan de leerkracht. Wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Ook uw kind heeft een belangrijke rol in het gesprek.


Kindgesprekken

Minimaal twee keer per jaar heeft de leerkracht een kindgesprek met uw kind. Dit is een een-op-een gesprek met als doel de leerling actief te betrekken bij zijn/haar ontwikkeling, zicht te krijgen op de persoonlijke onderwijsbehoeften en het verbeteren van de relatie tussen het kind en de leerkracht.


Oudergespreksavonden

U krijgt twee keer per jaar een uitnodiging voor een oudergespreksavond. Het zijn de bekende ‘10-minuten gesprekken’. De data van deze gesprekken staan vermeld op de website en in de jaarkalender. De derde oudergespreksavond aan het eind van het schooljaar is facultatief, behalve voor ouders van de leerlingen uit de instroomgroep. Vanaf groep 5 verwachten we dat leerlingen tijdens deze gesprekken aanwezig zijn. In de instroomgroep komt de groepsleerkracht 1x op huisbezoek en daarmee vervalt het eerste oudergesprek op school.

Op onze school plannen we ook inloopmiddagen. Onze leerlingen uit groep 3 t/m 8 kunnen dan hun leerstof aan u laten zien. Dit is meestal op een woensdag, vanaf 12.15 uur. Natuurlijk kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht als daarvoor aanleiding is. Ook zal de leerkracht contact met de ouders opnemen, wanneer er iets bijzonders aan de hand is.


Verwijzing groep 8 
Tijdpad voor de verwijzing van leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

 1. september/oktober: infoavond met voorlichting op ‘De Wingerd’
 2. november: scholenmarkt
 3. januari: gesprekken met leerkrachten voor een definitieve keuze voortgezet onderwijs
 4. februari: voorlichtingsavonden op de scholen voor voortgezet onderwijs
 5. voor 1 maart: aanmelding bij het vervolgonderwijs

 

 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht