• Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht
  • Lijn Dewingerd Onder Blauw
  • Lijn Dewingerd Onder Oranje
  • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Stichting LeerKRACHT

 

Sinds 2018 werkt het team op De Wingerd met de instrumenten die ontwikkeld zijn door Stichting LeerKRACHT. Met de instrumenten van Stichting LeerKRACHT creëren wij een cultuur van: ‘Elke dag samen een beetje beter’.

De basisaanpak wordt gevormd door vier LeerKRACHT-instrumenten: wekelijkse bordsessies door de leerkrachten, het gezamenlijk ontwerpen van lessen, bij elkaar op lesbezoek gaan en feedback geven en daarnaast een zeer belangrijk instrument ‘de stem van de leerling’. 

Iedere week gaan we tijdens de bordsessie in gesprek om de doelen van het onderwijs en verbeteracties te bespreken. Dit is bedoeld om open communicatie tussen leerkrachten op gang te brengen en te houden en om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen. Op deze manier leren we van elkaar en innoveren we samen het onderwijs.

Ook houden de kinderen in de groep dagelijks een bordsessie met elkaar. Hierbij delen ze successen met elkaar, stellen ze doelen en verbinden hier acties aan. De stem van de leerling betekent dat wij leerlingen bevragen over bepaalde onderwerpen met betrekking tot school, leren en/of welbevinden. We vragen leerlingen om suggesties om ons onderwijs te kunnen verbeteren. De leerlingen zijn een grote inspiratiebron voor de leerkrachten en tegelijkertijd vergroot het de betrokkenheid van de leerlingen.

Op deze manier bouwen we samen aan het verbeteren van de school en leren van en met elkaar. Op deze manier creëren we een cultuur van ‘Samen elke dag een beetje beter’.

  • Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht