• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Verrijkingsaanbod

 

Op onze school gaan we uit van de onderwijsbehoefte(n) van onze leerlingen. Dit geldt ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit zijn de meer- of hoogbegaafde leerlingen.

Deze leerlingen bieden we een verrijkingsaanbod aan, vaak uit de methodes in de groep. Het komt regelmatig voor dat deze leerlingen nog meer uitdaging nodig hebben. Wij bieden dan een verrijkingsprogramma aan buiten de groep vanaf groep 5, soms al in groep 4. 

Het verrijkingsprogramma kan in twee groepen worden aangeboden: De Magneet en Acadin. 

In De Magneet werken leerlingen onder begeleiding van onze meerbegaafdenspecialist aan leerstof die past bij hun ontwikkelingsniveau: bijvoorbeeld extra taal, ingewikkelde rekenopdrachten, filosofie, kunst en raadsels. Deze groep is meer voor hoogbegaafde leerlingen.

In Acadin gaat het meer om onderzoekend en ontdekkend leren, waarbij de digitale leeromgeving van Acadin centraal staan. Deze groep is meer voor meerbegaafde leerlingen. 

Een aantal belangrijke, bovenliggende doelen voor beide groepen zijn:

 • het contact hebben met ontwikkelingsgelijken 
 • het leren leren (begaafde kinderen hebben vaak geen flauw idee hoe ze iets moeten leren, omdat alles komt ‘aanwaaien’) 
 • het leren denken buiten de gebaande paden -het leren doorzetten als iets ‘moeilijk’ is (omdat bijna alles vanzelf gaat, vinden sommigen al snel iets ‘moeilijk’)
 • het leren leven met de andere, snelle manier van denken
 • het inzicht krijgen in hun eigen leerproces, waaronder het samenwerken
 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht