Klankbordgroep

Op onze school werken we met een klankbordgroep. Dit is een groep ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Een aantal keren per jaar heeft de directeur overleg met ouders die mee willen denken over de gang van zaken binnen de school. 

 

De Oudergroep School Activiteiten (OSA)

Deze oudergroep ondersteunt het team met praktische zaken zoals bijv. de organisatie van het Klompenfeest, het verzorgen van koffie/ thee bij de gespreksavonden en het afscheid van groep 8.