Klankbordgroep

Op onze school werken we met een klankbordgroep. Dit is een groep ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Aan deze ouders wordt gevraagd om hun mening te geven over bijvoorbeeld de locatie en invulling van het Kerstfeest, de richtlijnen i.v.m. Corona, de inrichting van het schoolplein, de aanschaf van materialen en de besteding van de ouderbijdrage. Als klankbordouder zit je niet bij overleggen, maar vraagt de leerkracht, directeur of MR jou via Whatsapp, e-mail, Teams of persoonlijk om input over deze en andere onderwerpen.

De Oudergroep School Activiteiten (OSA)

Deze oudergroep ondersteunt het team met praktische zaken zoals bijv. de organisatie van het Klompenfeest, het verzorgen van koffie/ thee bij de gespreksavonden en het afscheid van groep 8.

Parnassys ouderportaal

We willen op De Wingerd graag open en transparant zijn over ons handelen en werken met uw kinderen. U heeft dan ook recht op inzage in de gegevens over uw kind. Op onze school werken wij met Parnassys. Dit is ons administratie- en leerlingvolgsysteem. Alle belangrijke zaken worden binnen Parnassys vastgelegd. U kunt daarbij denken aan de persoonsgegevens, (toets)resultaten, en absenties van uw kind(eren). Parnassys heeft ook een ouderportaal. In het ouderportaal kunt u op elk gewenst moment de vorderingen van uw kind inzien. Vanaf groep 3 krijgen ouders een inlogcode via de mail toegestuurd.

De groepen 1 en 2 gebruiken naast Parnassys een ander programma om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden. Dit programma is niet gelinkt aan Parnassys. Voor de ouders van de groepen 1 en 2 is er dan ook weinig zichtbaar in het ouder­portaal. Dit is de reden dat we ervoor gekozen hebben om het ouderportaal vanaf groep 3 open te stellen.

Log in bij Parnassys