• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Medezeggenschapsraad

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school) en toetst het beleid dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is het platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan. Het is een wettelijke verplichting om dit als school goed geregeld te hebben. Onze gesprekspartner hierin is de directeur, Arjan Wierenga.

Wie zitten in de MR?
Onze MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Er kan ook een lid van de Oudercommissie bij onze vergaderingen aansluiten maar dit is afhankelijk van de agenda. U kunt zowel bij de ouders als bij de personeelsleden terecht met vragen en/of opmerkingen in het belang van u of uw kind.

Leden van de MR zijn:

 • René Pladdet (voorzitter, GMR-lid en vertegenwoordiging ouders)
 • Saskia Huisman (vertegenwoordiging ouders)
 • Alice Bourgondien (vertegenwoordiging ouders)
 • Alinde Switters(GMR-lid en vertegenwoordiging leerkrachten)
 • Ellen de Jonge (vertegenwoordiging leerkrachten)
 • Mirande Messink (secretaris en vertegenwoordiging leerkrachten)


MR-vergaderingen

De MR vergadert eens per 6 weken waarbij de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. De vergaderingen staan genoteerd op de jaarkalender en zijn openbaar voor ouders en teamleden.

Onze MR-vergaderingen voor dit jaar staan gepland op de volgende data:

 • Maandag 18 november 2019
 • Maandag 3 februari 2020
 • Maandag 30 maart 2020
 • Maandag 25 mei 2020
 • Maandag 29 juni 2020

Het mailadres van de medezeggenschapsraad is: CBSdeWingerdMR@pcbovoorst.nl

 

 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht