• Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht

Auteur Archief

Nieuwe website

De nieuwe website is klaar. Er is hard aan gewerkt. Volgende week worden nog een aantal kleine aanpassingen gedaan.

Staking 6 november

Zoals u ongetwijfeld weet is het onderwijsveld regelmatig in rep en roer door ernstig personeelstekort. Ook vragen de onderwijsbonden om meer aandacht voor salariëring en het verminderen van werkdruk.

Communicatie

Communicatie kan altijd beter. Dat geldt ook voor onze communicatie. Het speerpunt voor de komende periode is het verbeteren van communicatie met ouders. Om een beginsituatie vast te stellen zetten we eerst een poll uit op maandag 28 oktober.

  • Wingerd Boven Oranje
  • Wingerd Boven Blauw Donker
  • Wingerd Boven Blauw Licht